Kan ik een vakantiejob doen als ik deeltijds onderwijs volg?

De overheid maakt een onderscheid tussen leerlingen die een voltijds leerprogramma volgen, en leerlingen onder het systeem van deeltijds onderwijs.

Extra voorwaarden deeltijds onderwijs

De voorwaarden voor leerlingen in het voltijds onderwijs worden aangevuld met de volgende voorwaarden:

  • niet werken met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst,
  • niet verbonden zijn met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO's,
  • geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen, en
  • enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werken

Wat mag je niet doen?

Je kan dus niet via een studentenovereenkomst aangeworven worden als je al meer dan 12 maanden werkt, of avondschool volgt of onderwijs met beperkt leerplan, of een onbezoldigde stage doet die deel uitmaakt van je studieprogramma. Werkgevers kunnen je in deze gevallen wél aanwerven met een gewone arbeidsovereenkomst, maar dit is zowel voor hen als voor jou minder voordelig.

Heb je vragen of opmerkingen? Plaats hieronder een reactie zodat onze verantwoordelijke studentenjobs je kan antwoorden.