Jobstudent Administratieve Ondersteuning(3 April Tem 14 April 2017) Departement Werk En Sociale Economie Schaarbeek

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) staat in voor de beleidsontwikkeling, de handhaving en de evaluatie van de beleidsuitvoering van het Vlaams beleid voor Werk en Sociale Economie.

Daarnaast is haar opdracht het duurzaam ondersteunen, versterken en stimuleren van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en in de sociale economie in Vlaanderen.

Zij voert, door middel van labeling, erkenningen, vergunningen, subsidie- en andere maatregelen, de programma's betreffende de bevordering van de werkgelegenheid uit die de Vlaamse overheid beslist.

Het departement bestaat uit 6 afdelingen, nl. Algemene Diensten, Werkgelegenheidsbeleid, Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen, Juridische Diensten en Erkenningen, ESF en Toezicht en Handhaving.

HET DOEL VAN DE FUNCTIE

Je staat als jobstudent de Dienst Economische Migratie en de Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren op administratief vlak bij in haar dagelijkse werking.

JE TAKENPAKKET

Je bent onder meer verantwoordelijk voor de volgende administratieve ondersteunende taken:

  • Registratie van nieuwe aanvragen in de databank
  • Dossiers opzoeken in het klassement
  • Opvragen van informatie per e-mail
  • Sorteren van binnenkomende post
  • Beantwoorden van telefoons

Naast deze taken kan je ook nog andere taken krijgen als de situatie dit vereist

()

Wil je online solliciteren op deze website? Log in of maak een account aan.