Jobstudenten Zorg Weekend En/of Vakantie St Vincentius Deinze

Uw takenpakket:

 • Zorgen voor een aangename woon- en leefsfeer.
 • Het toedienen van hygiënische zorgen
 • Observeren van de bewoner en rapportage van de observaties mondeling en schriftelijk.
 • Het verzamelen en opvolgen van gegevens van de toegewezen bewoners.
 • Opdienen, toedienen van voeding / vocht
 • Opschik van de afdelingskeuken.
 • Het bijhouden van de risicoscore en nemen van preventieve maatregelen tegen decubitus.
 • Uitvoeren van mictietraining.
 • Controle van parameters ( bloeddruk, pols, AH, glycaemie,¿)
 • Beantwoorden beloproepen van rustoordbewoners, occasioneel assistentie bij beloproepen serviceflats.
 • Aandacht voor de opvang en begeleiding van familie. De familie betrekken in de zorg waar mogelijk.
 • Schriftelijke en mondelinge rapportage van observaties en zorgen tegenover de arts.
 • Deelname aan het periodiek teamoverleg/bewonersbespreking/dagelijks overleg.
 • Doorgeven van informatie aan de verantwoordelijk verpleegkundige.
 • Respecteren van het beroepsgeheim.

()

Wil je online solliciteren op deze job? Log in of maak een account aan.